PLA D’ACTUACIÓ A LES AULES DE L’ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS (COVID-19)

El Pla d'actuació a les aules de l'Escola de Música del Gironès (EMG) és un annex al Pla de contingència del Consell Comarcal del Gironès (grup institucional) i que, alhora, cal incardinar amb la resta de plans i protocol que tinguin aprovats els titulars de cadascuna de les diferents aules on es realitza l'activitat musical per part de l'EMG. Les instruccions indicades en aquest document s'han elaborat en base a les directrius del Consell Comarcal del Gironès per a tot el seu grup institucional i també de les fonts oficials de les autoritats competents en aquesta matèria (Ministerio de Sanidad i, principalment, el Departament de Salut i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya).

D'aquest Pla cal destacar dos aspectes absolutament rellevants per a l'EMG. D'una banda, l'aposta per a l'activitat docent presencial com a opció prioritària i més desitjable tant per posar en valor el sistema educatiu de l'EMG com per a iniciar el nou curs en un context de normalitat; i d'altra banda, perquè pretén facilitar la tasca organitzativa i pedagògica a les aules de l'EMG per al curs 2020-2021.

FAQs Curs 20/21

1. Què és l' EMG?

L’Escola de Música del Gironès és una escola de música homologada pel departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que imparteix els ensenyaments corresponents al nivell elemental de música. Les aules de l’escola es reparteixen en els municipis de la comarca del Gironès. Cada ajuntament és responsable de proporcionar els espais adequats per dur a terme l’activitat musical. Actualment l’EMG té aules a les poblacions següents: Aiguaviva, Bescanó, Bordils, Celrà, Cervià de Ter, Flaçà, Fornells de la Selva, Medinyà, Quart, Salt, Sant Jordi Desvalls, St. Julià de Ramis, Sarrià de Ter, Taialà (Girona), Vilablareix i St. Gregori.

La seu central es troba al Consell Comarcal. L’EMG és un projecte pioner de model d’escola descentralitzada per aquest motiu els nostres professors són itinerants. L’objectiu és apropar l’ensenyament musical als ciutadans dels municipis petits. L’escola compta amb 32 anys d’experiència.

Certificat pel reconeixement dels estudis de música en l’ESO [CMU2]

En el següent enllaç podeu descargar-vos el model de certificat pel reconeixement dels estudis de música en l’ESO [CMU2]. S’ha d’omplir la sol.licitud i enviar-la a edsuport@girones.cat per tal que la direcció de l’EMG el pugui validar. Un cop signada i segellada, us la farem arribar a la vostra adreça postal.

Aquí podeu consultar la simultaneïtat d'estudis d'ESO o de Batxillerat amb estudis de música, segons el que marca el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Descarrega el document per fer la sol·licitud

Reunions telemàtiques d'aules | Curs 2020-2021


L'Escola de Música del Gironès enceta el nou curs 2020-2021 amb un primer contacte amb les famílies dels nous alumnes aportant informació sobre el nou curs. Així, se celebraran reunions telemàtiques mitjançant la plataforma Zoom amb les famílies de cada aula.

Matriculació i reunions telemàtiques pel curs 2020-2021

L'Escola de música del Gironès ha obert el període extraordinari d'inscripcions pel curs 2020-2021 amb nivells i propostes a partir dels tres anys, i aules a 16 municipis del Gironès. El període de matriculacions finalitzarà el dia 10 de setembre.

Per a mantenir un primer contacte amb les famílies dels nous alumnes i aportar informació de primera mà als interessats, es celebraran dos reunions telemàtiques mitjançant la plataforma Zoom.

🗓️ Dilluns 31 d’agost | 18 h 👉 ID: 491 942 5090
🗓️ Dimarts 1 de setembre | 13 h 👉 ID: 491 942 5090


En aquestes reunions les famílies podran estar en contacte amb diversos professors de l’Escola que explicaran el tipus de formació que s’imparteix, les modalitats a l’aula, les activitats grupals que es realitzen i contestaran a les preguntes de caràcter pedagògic que se’ls hi adrecin.

Ara més que mai, fem música!