Ordenances reguladores dels preus públics de l'EMG

Preu públic núm. 1: corresponent a la matrícula i quotes mensuals dels alumnes inscrits en els cursos que imparteix l’organisme autònom Escola de Música del Gironès (curs 2020-2021).

Preu públic núm. 2: corresponent a la realització d’activitats musicals de les formacions de l’organisme autònom Escola de Música del Gironès.

Preu públic núm. 3: publicacions editades per l’Escola de Música del Gironès.

ORDENANCES

INSCRIPCIÓ AL CURS 2020-2021 DE L'AULA DE MÚSICA MODERNA

Instruments individuals:
Cant modern, guitarra elèctrica, guitarra acústica, guitarra flamenca, contrabaix, baix elèctric, bateria, percussió, trompeta i violí.

Instrument del combo (grup musical):
Cant modern, guitarra elèctrica, guitarra acústica, guitarra flamenca, contrabaix, baix elèctric, bateria, percussió, trompeta, violí, flauta travessera, saxo, clarinet, piano.

Professors a càrrec dels combos:  Fonso Castillo (Guitarra elèctrica, acústica i flamenca i veu), Joan Bossacoma (Contrabaix i baix elèctric), Enric Canada (bateria i percussió)

Reobertura el període de matriculació pel curs 2020-2021

Vistes les demandes i per a facilitar l'organització familiar, reobrim el període de matriculació pel curs 2020-2021 amb nivells i propostes a partir dels tres anys, i aules a 16 municipis del Gironès. El nou període de matriculacions finalitzarà el dia 11 de juliol.

Matriculació i reunió telemàtica pel curs 2020-2021

El passat 1 de juny, l'Escola de música del Gironès va obrir el període de matriculació pel curs 2020-2021 amb nivells i propostes a partir dels tres anys, i aules a 16 municipis del Gironès. El període de matriculacions finalitzarà el dia 22 de juny.

Per a mantenir un primer contacte amb les famílies dels nous alumnes i aportar informació de primera mà als interessats, s’han celebrat reunions telemàtiques mitjançant la plataforma Zoom. La darrera d’aquestes reunions serà el proper dilluns 15 de juny a les 12 h (ID: 810 6427 5046).