Matriculació curs 2011 - 2012


Període de matriculació: del 15 d'abril al 15 de maig de 2011 (improrrogable)

Enguany, el període de matriculació s’inicia el 15 d’abril i finalitza el 15 de maig. La inscripció es fa únicament per via telemàtica. Qualsevol persona que vulgui matricular-se a l’EMG, que no sigui alumne/a del curs actual, solament podrà fer-ho mitjançant el procediment telemàtic. La persona interessada haurà de connectar-se a Internet, accedir al web de l’EMG (www.emg.cat) i clicar a l’enllaç del procés de matriculació que estarà actiu a partir del 15 d’abril.

Les persones que es vulguin matricular i no disposin de connexió a Internet poden acudir als ajuntaments amb aula per formular la inscripció.

L’alumnat del curs anterior no cal que formalitzi la inscripció perquè queda automàticament matriculat si no comuniquen a la seu administrativa de l’EMG la voluntat de no continuar. Tanmateix, han de comunicar qualsevol canvi en les seves dades personals a través del correu electrònic (emg@girones.cat). En el següent enllaç es poden descarregar el tríptic del proper curs: