FAQs Curs 20/21

1. Què és l' EMG?

L’Escola de Música del Gironès és una escola de música homologada pel departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que imparteix els ensenyaments corresponents al nivell elemental de música. Les aules de l’escola es reparteixen en els municipis de la comarca del Gironès. Cada ajuntament és responsable de proporcionar els espais adequats per dur a terme l’activitat musical. Actualment l’EMG té aules a les poblacions següents: Aiguaviva, Bescanó, Bordils, Celrà, Cervià de Ter, Flaçà, Fornells de la Selva, Medinyà, Quart, Salt, Sant Jordi Desvalls, St. Julià de Ramis, Sarrià de Ter, Taialà (Girona), Vilablareix i St. Gregori.

La seu central es troba al Consell Comarcal. L’EMG és un projecte pioner de model d’escola descentralitzada per aquest motiu els nostres professors són itinerants. L’objectiu és apropar l’ensenyament musical als ciutadans dels municipis petits. L’escola compta amb 32 anys d’experiència.

2. Inici del curs: Dilluns 14 de setembre del 2020.

Les classes comencen presencials. En el cas que hi hagi alguna situació de nou confinament, l'EMG té previst poder fer les classes en format on line.

3. WEB de l’EMG:

Per estar informats de totes les activitats i de tot allò relacionat amb el funcionament de l’escola podeu consultar la nostra pàgina WEB: www.emg.cat. És important que es vagi consultant amb periodicitat.

4. Com contactar amb l'EMG?

Per a qualsevol consulta o dubte que es tingui o per informar de qualsevol canvi adreça, correu electrònic, domicili, telèfon etc.) podeu enviar un correu a : o bé trucar al telèfon 972 21 35 33.

5. Sistemes de cursos i modalitats de l’ EMG:

 • Es pot consultar al WEB el tríptic informatiu del curs 2020/21.
 • Breu explicació:
 • Hi ha dues modalitats d'estudis.
NIVELL ELEMENTAL:
 • Es fa LLM també es pot fer instrument (individual o col·lectiu) i Teatre musical (el teatre musical pels alumnes de 6 a 14 anys). També es pot fer només LLM o LLM i teatre musical. (Mirar el tríptic on s'especifica bé tot)
 • Si l'alumne vol fer la prova d'accés a Grau Mig al Conservatori de Girona ho ha de comunicar a l'EMG quan passi a 3r curs. El professor valorarà si l'alumne té opcions per poder preparar-se i si pot fer l'examen a 4t o necessita més temps. Per preparar-se per la prova haurà de fer LLM i instrument.
MÚSICA A MIDA:
 • Es pot fer LLM o instrument o les dues coses. L' instrument es pot fer de manera individual o col·lectiu.
 • Modalitat lliure sense haver de fer un programa concret i de complir uns objectius concrets.
AULA DE MÚSICA MODERNA

Aquest projecte es va endegar el curs passat. S'ofereixen classes individuals d'instrument i també col·lectives (possibilitat de fer música en grup: combos). S'adreça a aquells alumnes amb inquietuds d'entrar en el món de la música moderna. Des d'aquest curs també hi ha l'opció de fer l'assignatura de:

Llenguatge musical modern.

6. Sistemes d’ avaluacions i controls de l’EMG:

NIVELL ELEMENTAL: Durant el curs es fan dues avaluacions una al gener-febrer i l'altra al maig-juny:
 • Als alumnes des de petits músics fins a preparatori 2 se'ls fa un informe pedagògic avaluant el seu progrés.
 • Els alumnes des de primer fins a quart curs fan uns controls previs amb els quals es faran les valoracions dels diferents informes pedagògics.
 • Tots els informes pedagògics s'envien per mail als pares.
MÚSICA a MIDA: Els alumnes d'aquesta modalitat d'estudis no tindran ni controls ni informes pel fet de ser una formació més lliure.

7. Banc d’ instruments:

L'Escola disposa d'un banc d'instruments. Els instruments que hi ha en aquest banc estan a la disposició dels alumnes que comencen.
Per p WEB, signar-lo, escanejar-lo i enviar-lo en els correus detallats que es trobaran en el WEB. Per garantir l'instrumentar cal fer-ho al mes de juny, més tard es pot demanar si l 'EMG en té disponibilitat.

Preus mensuals:
 • Primer any: 6'15 euros
 • Segon any : 9'25 euros
 • Tercer any: 12'35 euros
Poder sol·licitar un instrument del banc cal omplir el formulari que hi ha penjat al web.

Tindrà prioritat d'aquest préstec els alumnes d'Iniciació i Preparatori 1. Si el banc disposa d' estoc es podran deixar els instruments als alumnes de cursos superiors.

El banc NO disposa dels següents instruments:

Piano, guitarra, bateria, instruments de percussió, flauta de bec, teclats, guitarra elèctric, baix elèctric i acordió diatònic.

8. Models de sol·licitud per canvis:

 • Es trobaran penjats al WEB, el termini per tramitar-los és fins al juny, les sol·licituds fora de termini quedaran en llista d’ espera.( es mira de fer si es pot).
 • Important: Els alumnes que no vulguin fer cap canvi i vulguin continuar la formació musical al curs següent, la matrícula és automàtica, no cal tornar a inscriure's.

9. Tutories:

Per parlar amb un professor cal concertar cita prèvia. Intentar no venir a parlar entre els canvis de classes.

10. Calendari escolar:

En el web de l’EMG www.emg.cat es penjarà el calendari escolar del curs 2020/21.

11. Material:

 • Cada alumne haurà de portar una carpeta amb un estoig i el material especificat per cada professor.
 • El professor de LLM o instrument ja informarà del material o llibre que cada alumne ha de portar un cop començades les classes.
 • Aquest curs, per les mesures de prevenció del COVID, no es podrà deixar cap material de cap alumne/a a l'aula de música.

12. Horaris:

Llenguatge musical:
 • Els horaris de llenguatge musical es pengen al WEB al mes de juliol i també es poden consultar trucant a l’ Escola de Música.
 • A la reunió de pares de cada municipi es repassen els horaris de LLM i els alumnes que hi ha d'haver a cada grup.
Instrument:
Els horaris d’instrument es donen per telèfon.

TEATRE MUSICAL: Aquesta activitat començarà a l'Octubre.
 • L'assignatura de Teatre musical té places limitades. Aquest curs i tenint en compte les mesures de prevenció s'ampliaran el nombre de grups i es distribuiran els alumnes en grups més reduïts per tal de poder fer l'activitat amb seguretat.
 • Per altra banda, s'afegeix una nova seu: Celrà.

Horaris:

Fornells: (la Sitja)

DILLUNS:
1r grup: 17'15h-18'00h
2n grup: 18'00h-18'45h
3r grup: 18'45h-19'30h
4t grup: 19'30h-20'15h

Celrà: (Sala d'Entitats)

DIJOUS:
18'00h- 18'45h

Salt: (Mas Masó)

DIVENDRES:
1r grup: 17'00h-17'45h
2n grup:: 17'45h-18'30h
3r grup: 18'30h-19'15h
4t grup. 19'15h-20'00h

‐ El Teatre musical és una activitat optativa i gratuïta pels alumnes de l’EMG. Els que no fan ni Llenguatge Musical ni Instrument a l'EMG també poden venir, en aquest cas, s’han de matricular a l’escola i pagar una quota mensual de 12'35€.

‐ Pels alumnes de l’EMG: Hi poden venir tots els que fan LLM des d' Iniciació fins a 4t curs i també està obert als alumnes de Música a Mida d’edat compreses entre els 7 i 14 anys.

‐ De cares a aquest curs hi ha la previsió de fer el musical d'Aladí. Això pressuposa que a més de cantar, els alumnes també hauran de treballar altres elements propis del teatre musical que els poden enriquir molt a més de dotar-los de recursos expressius i creatius. Per aquesta tasca comptarem amb l’assessorament de la Coral Rossinyol i Alimara de Salt, que tenen molta experiència en musicals infantils i juvenils.

13. Formacions de l'EMG:

Per participar de les formacions cal inscriure's.

LLOCS i HORARIS:

‐ Jove Orquestra del Gironès (La Sitja de Fornells):
Secció infantil: de les 10'00h a les 10'55h
Secció juvenil: de les 11'00h a les 13'00h

‐ Escola de Guitarra del Gironès (La Fàbrica de Celrà:
Secció infantil: de les 11'00h a les 12'00h
Secció juvenil: de les 12'00h a les 13'00h

Per més informació trucar o enviar mail a l'EMG o consultar el WEB.

14. Reducció de crèdits variables:

Els alumnes que facin ESO, que estiguin matriculats en Escoles de Música (reconegudes pel Departament d' Ensenyament) i que facin un mínim de 3h. setmanals de música, se’ls farà una reducció en crèdits variables i matèries optatives. Si en fan 4h, a més a més, se’ls convalida l’assignatura de música de l’Institut.

La documentació necessària es trobarà al WEB i s’ha de fer la sol·licitud al llarg del mes de setembre.

15. Bonificacions i altres:

 • Bonificacions a la matrícula:
 • 100% Petits Músics, 66% Sensibilització I, 33% Sensibilització II.
 • 50% famílies nombroses i famílies monoparentals, jubilats, pensionistes, persones discapacitades.
 • En el cas que es tracti de famílies nombrosos i hi hagi 3 fills matriculats:
  • El primer pagaria la matrícula íntegra, el segon tindria un 50% de descompte i el tercer tindria la matrícula gratuïta.
  • En el cas que un alumne faci LLM i 2 instruments pot tenir l'accés a les formacions (JOG, Escola de guitarres o banda) gratuït.

16. Activitats de l'EMG:

Setmana Oberta, concerts, tallers, rodes d'instruments, concert de final de curs i altres.

‐ Aquestes activitats queden pendents segons l'evolució de la pandèmia. S'anirà informant al llarg del curs.

MESURES COVID GENERALS

- Els pares i acompanyants s'hauran d'esperar a fora del centre.
- Per accedir a l'escola caldrà netejar-se les mans a l'entrar i al sortir del centre. hi haurà gels hidroalcohòlics en cada aula de l'EMG.
- Serà necessari l'ús de les mascaretes tant pel professorat com pels alumnes.
- Els alumnes no podran assistir a les classes si presenten simptomatologia compatible amb la COVID-19 o si tenen una temperatura a partir de 37'5 graus.
- Es ventilaran les aules amb freqüència i es netejarà els material compartit.
- Hi haurà mampares pels alumnes que toquin instruments de vent o cant.
-Es mantindran les distàncies de seguretat per les classes individuals i col·lectives.
- Caldrà puntualitat en totes les classes.
- A l' inici del curs es farà signar a les famílies una declaració responsable per fer constar que són coneixedors de la situació actual de pandèmia i que s'atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment.
- Els alumnes no podran deixar el material o instruments a les aules.