PLA D’ACTUACIÓ A LES AULES DE L’ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS (COVID-19)

El Pla d'actuació a les aules de l'Escola de Música del Gironès (EMG) és un annex al Pla de contingència del Consell Comarcal del Gironès (grup institucional) i que, alhora, cal incardinar amb la resta de plans i protocol que tinguin aprovats els titulars de cadascuna de les diferents aules on es realitza l'activitat musical per part de l'EMG. Les instruccions indicades en aquest document s'han elaborat en base a les directrius del Consell Comarcal del Gironès per a tot el seu grup institucional i també de les fonts oficials de les autoritats competents en aquesta matèria (Ministerio de Sanidad i, principalment, el Departament de Salut i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya).

D'aquest Pla cal destacar dos aspectes absolutament rellevants per a l'EMG. D'una banda, l'aposta per a l'activitat docent presencial com a opció prioritària i més desitjable tant per posar en valor el sistema educatiu de l'EMG com per a iniciar el nou curs en un context de normalitat; i d'altra banda, perquè pretén facilitar la tasca organitzativa i pedagògica a les aules de l'EMG per al curs 2020-2021.
Des d'aquesta pespectiva l'EMG fa un esforç en dues direccions. La primera, preveure una certa normalitat pel que fa a l'organització del curs, en concret per a l'inici de l'activitat escolar, i per disposar de tots els mitjans i eines disponibles per afavorir la realització de l'activitat musical dins aquesta nova fase de la pandèmia causada pel coronavirus (COVID-19). La segona, endegar un model híbrid d'aprenentatge per a
l'EMG. Un model que ha de garantir un aprenentatge musical idoni i adequat que utilitzi intensivament les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) que el mercat proporciona i l'EMG pot tenir al seu abast a l'hora de realitzar l'activitat docent.

La clau de volta es troba en la planificació tant de la fase presencial com de l'eventual fase de confinament i d'activació del pla híbrid, atès que cal adaptar les activitats a les mesures sanitàries vigents per a cada lloc i moment. Per tant, el contingut d'aquest Pla no és finit perquè pot veure's subjecte a posteriors modificacions, canvis o actualitzacions.