Benvinguda


Sigueu benvingudes i benviguts al web de l'Escola de Música del Gironès!

Com a consellera comarcal de l'EMG em poso al capdavant de l'organisme autònom local Escola de Música del Gironès, depenent del Consell Comarcal del Gironès, amb la força i l'energia necessària per seguir fent créixer aquest model educatiu musical que tant bons alumnes de música ha anat nodrint el Gironès.

Aquests fruits, que provenen del treball que es va iniciar l’any 1989, són gràcies a l’estreta col·laboració i participació dels nostres ajuntaments, que varen creure en aquest projecte i també del nostre alumnat i dels pares i mares que dia rere dia ens han fet costat i han apostat per rebre en el seu municipi una educació musical de qualitat.

No obstant això, la dimensió de l'EMG no s'explica solament pel nombre de municipis que hi participen, pels alumnes que hi estudien o pel personal que dia rere dia fa possible aquesta realitat musical comarcal, sinó també pels formats digitals que ja s'han integrat en les nostres vides i també, com no potser de cap altra manera, en la nostra institució, en la nostra escola. Per això us convido a passejar pel nostre web i a conèixer-nos a les xarxes socials.

L’EMG com a institució d'àmbit comarcal desplega una activitat formativa musical singular, pel seu model centralitzat de gestió, administració i direcció i pel seu model d'ensenyament amb professorat itinerant. Aquesta és la idiosincràcia de l’EMG: la proximitat amb la ciutadania i l’oferta educativa musical d’àmbit comarcal. Uns aspectes que enriqueixen el nostre país i que fomenten la sensibilització musical.

Coneixeu-nos i gaudireu de la nostra passió per la música!

Roser Estañol i Torrent
Consellera comarcal