MODIFICACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ A LES AULES DE L’ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS (COVID-19)

La Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya obre la possibilitat de la realització presencial de les classes de música que imparteix l’EMG.

Per al compliment del deure de posar en coneixement aquesta modificació del Pla d’actuació a les aules de l’Escola de Música del Gironès (EMG), es publica a la Intranet corporativa i també al web de l’EMG (indicant la darrera versió actualitzada) als efectes de què el professorat, l’alumnat o els seus representants, així com la resta d’interessats (entitats públiques i privades) puguin conèixer el contingut i abast d’aquesta modificació.